Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
logo-big.jpg

Ports as Driving Wheels of

Entrepreneurial Realm

PROJEKTI PoWER

PoWER – Portet si Faktorë Stimulues Kryesorë në Fushën e Sipërmarrjes.

PoWER bën pjesë në Prioritetin e Inovacionit dhe Rajoneve Smart të Programit ADRION, duke synuar të zhvillojë prototipe dhe duke testuar evolucionin e 6 porteve pilot në rajonin e Adrionit në Qendra Inovacioni.

PoWER forcon bashkëpunimin ndërmjet aktorëve kryesorë të Zinxhirit të Ofertës në Inovacion (institucionet njohëse të inovacionit, administratës publike dhe ndërmarrjeve) – në nivel lokal dhe ndërkombëtar – në mënyrë që të adresohet potenciali zhvillimor (entreprenor) i paeksploruar deri më tani në këto porte.

Deri në dhjetor 2019, PoWER do të shpërndajë një metodologji të testuar, si edhe një mekanizëm ICT ad hoc, i cili do të mbështesë anëtarësimin në rrjetin e ‘PoWER Qëndrat e Inovacionit’ të të gjitha porteve Adrion.

Partneriteti PoWER mbulon 6 shtete falë bashkëpunimit të 9 partnerëve strategjikë:

 • ITC-CNR: Instituti për Ndërtim dhe Teknologji – Këshilli Kombëtar i Kërkimit në Itali (Partner Lider i projektit)
 • CNA: Konfederata e Zanateve dhe e Bizneseve të vogla e të mesme – Shoqata e Provincës së Ravenës
 • RDA Porin: Agjensia e Zhvillimit Rijeka Porin Ltd
 • CETEOR: Qendra për zhvillim ekonomik, teknologjik dhe mjedisor në Sarajevë
 • FEP: Fondi për Çështjet Evropiane
 • CDI: Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim
 • Bashkia Durrës
 • CERTH: Qëndra për Kërkim dhe Teknologji Hellas
 • Dhoma e Tregtisë Thesprotia
Latest news

Transnational Project Meeting in Igoumenitsa

Transnational Meeting in Igoumenitsa held on 3-4 April 2019 carried out with great success, considering that the aim was the selection of solutions on the energy

...

Παράταση της διαδικασίας υποβολής προτάσεων

Παράταση της διαδικασίας υποβολής προτάσεων έως τις 5/3/2019.

 

Projekti Power

Institute for Construction Technologies – National Research Council of Italy (ITC-CNR)

 • Via Lombardia 49 – San Giuliano Milanese (MI), Italy
 • +39 029806305
 • padula@itc.cnr.it

Photos of the ports

igoumenitsa.jpg
bari.jpg
rijeka.jpg
durres.jpg
ravenna.jpg
brcko.jpg
Copyright © 2018 PSDI. All rights reserved.